Fashion Class: 拆解Hermès喜馬拉雅Birkin點解咁貴咁難買?
2020年07月09日19:16

第一集《Fashion Class》帶大家去睇世上最罕見、最受收藏家追捧的Hermès喜馬拉雅Birkin!點解灰色喜馬拉雅Birkin估價過百萬?

我們邀請了Christie’s亞太區手袋及配飾部副總裁Winsy Tsang為大家拆解「喜馬拉雅之迷」!

https://youtu.be/_Nl4QgIQvfE

關注我們Facebook專頁
    相關新聞
      更多瀏覽